Vítejte na stránkách Včelařství-TOMI

 

Najdete nás na adrese: Hlavní 35, Mšené lázně, kde je i prodejna našich 

výrobků. Včelaříme v oblasti Podřipska, snažíme se kočovat se včelstvy po 

tomto kraji  k jednotlivým plodinám, zejména řepka, akát, lípa, hořčice.

Naše rámková míra je  39 x 24, a  to s ohledem na nejrozšířenější 

rámkovou míru v České republice. Z našich hlavních činností je zejména produkce 

medu a prodej oddělků.