Sklenice medu - půl lékárny doma!

- zvyšuje přirozenou odolnost organismu

- příznivě ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, obsahuje látky tvořící kosti

- posiluje nervovou soustavu, dobrý spánek, veselost, dobrou paměť

- je přírodní čistý produkt včely medonosné, který byl kdysi výsadou králů

Med je hodnotná potravina přírodního charakteru vytvořená společenstvím

včel ze sesbíraných sladkých šťáv květin (nektaru) či stromů (medovice). Tyto sladké

šťávy včely přetvářejí, kombinují a obohacují svými specifickými látkami, 

ukládají a nechávají zrát v plástech. Med je téměř jedinou potravinou, která

hned po použití přechází přímo do krve člověka.

 

Popis druhů medů

Med květový 

výhody konzumace květových medů: jsou vytvářeny z nektaru ukrytého v 

květech nebo vystaveného vnějšímu prostředí po dobu několika hodin - vykazují 

proto nejmenší možnost ekologického znečištění, obsahují vyšší podíl 

monosacharidů (glukózy a fruktózy), jsou proto snáze stravitelné a umožňují rychlé

energetické posílení organismu, obsahují mnohem více pylu z jarního pylového 

spektra naší přírody, jsou vynikajícím přírodním zdrojem pylu (v pylových zrnech 

řepky jsou brassiny - látky s protinádorovými účinky, pravidelná konzumace medu

s pylovým spektrem dané oblasti může snížit projevy pylových alergií, pylové 

preparáty jsou  též prostředky pro léčení prostatických obtíží, ....)   

 

Med medovicový   

výhody konzumace lesních medovicových medů: jsou vytvářeny z medovice 

= šťávy rostlinných sítkovic přefiltrované trávicím ústrojím stejnokřídlého hmyzu = 

producentů medovice, jejich tmavá barva je způsobována podílem medovicových 

elementů z povrchu listů a jehlic (úlomků stélek řas a hub), kde je medovice

včelami sbírána - obsahují více složitějších organických látek rostlinného i 

živočišného původu - složitější cukry (dextriny), více řepného cukru i HMF, ale také

méně vody, více enzymů, obsahují jen málo pylu z letního pylového spektra naš

přírody s rozdílným zastoupením podle různých oblastí stanovišť včelstev, obsahují

významně zastoupený selen, má výraznější chuť a aroma 

 

Med pastový    

Charakteristickou vlastností většiny našich nektarových (květových) medů je rychlá

krystalizace, způsobená převahou jednoduchého cukru glukózy. Pokud se během 

krystalizace medem pomalu míchá, vzniknou v něm pouze jen jemné krystalky, 

které nedráždí (neškrabou) sliznici dutiny ústní a krku a uchovávají pastovitou 

(krémovitou) konzistenci medu po dlouhou dobu. Hedvábně krémovitá konzistence

a světlá barva medu vzniká při procesu pastování. Pastový med je ideální neboť 

nestéká a přitom zůstává vždy měkký a vláčný. Obsahuje jemné aroma z nektaru

širokého spektra kvetoucích rostlin. Je to základ vysoké kvality našich medů. 

Pastový (krémový) med je přírodní květový med, v němž zůstávají neporušeny 

všechny biologicky aktivní látky jako jsou enzymy, vitaminy a minerální látky.